De ganzen

VERHAAL VAN DE GANZEN

Als je het komend najaar de ganzen in een grote V ziet langs vliegen op weg naar het zuiden voor de winter, bedenk dan waarom ze zo vliegen. Als de vogels met hun vleugels slaan, wordt de lucht voor de vogel er onmiddellijk achter opgetild. Door in een V te vliegen, kunnen ze 70 procent verder komen, dan wanneer ze alleen vliegen. Als een gans de groep verlaat, voelt hij plotseling een veel grotere luchtweerstand en daarom keert hij al gauw terug om zodoende gebruik te kunnen maken van de opwaartse kracht van de voorliggende vogel.
Als de gans die aan kop vliegt moe wordt, sluit hij zich aan bij de achterhoede en vliegt een andere gans voorop.
De achterste ganzen schreeuwen om de voorste ganzen aan te moedigen hun snelheid te behouden .

Ten slotte, en dit is belangrijk, als een gans ziek wordt of gewond raakt door een kogel en uit de groep valt, verlaten twee andere vogels eveneens de groep om de getroffen vogel  hulp en bescherming te bieden. Ze blijven bij de gevallen gans, totdat deze weer in staat is om te vliegen . Pas dan trekken ze verder, met z’n tweeën, drieën of met een andere formatie, totdat ze hun eigen groep inhalen.